art

Úvod

 

O nás

Naša materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov.
Zameriavame sa na rozvíjanie zdravého životného štýlu a preto deťom poskytujeme množstvo zážitkov prostredníctvom pohybovo-relaxačných hier, cvičení, plaveckého výcviku, tanca, výletov do prírody či pobytom v bezpečnom prírodnom prostredí areálu školy.
V našej materskej škole celostne rozvíjame osobnosť detí a ich špecifické kompetencie aj realizáciou krúžkovej činnosti, ako anglický jazyk a pohybová príprava, ktorú zabezpečujú externí lektori.
V rámci vytvárania dobrých vzťahov s rodinou organizujeme spoločné zážitkové aktivity, ako besiedky, výlety, tvorivé dielne, brigády, športové a kultúrne podujatia.
Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom a tichom prostredí mestskej časti Karlova Ves a radi u nás privítame nových ,,škôlkárov".
 
Ospravedlňujeme sa za doterajšie neaktuálne informácie.
Na stránke sa pracuje.

Novinky

24.02.2017

Prispejte 2% z vasich dani a spravte detom krajsi svet. Dakujeme

TLACIVO NA STIAHNUTIE

24.02.2017

 

 

 

01.09.2016
Účet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016 (školné)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ na jeden mesiac je 18,10 eur. Každé dieťa má pridelený vlastný variabilný symbol. Platba poštovým poukazom alebo bankovým prevodom v týchto intervaloch:
- 4 mesačné platby za mesiace september – december
- 3 mesačné platby za mesiace január – marec
- 3 mesačné platby za mesiace apríl – jún.
Počas letných prázdnin platia len rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ.
Tento poplatok neplatí dieťa rok pred povinnou školskou dochádzkou a dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 
Účet Školskej jedálne pri MŠ L. Sáru č. 3:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017 (stravné)
Platba poštovým poukazom každý mesiac - 1,27 Eur je stravná jednotka na jeden deň (z toho desiata je v sume 0,30€, obed je v sume 0,72€ a olovrant je v sume 0,25€).
Odhlášky zo stravy sa zohľadňujú s dvojmesačným odstupom.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza ešte príspevok na réžiu vo výške 0,10€ na deň. Príspevok na réžiu sa nevracia, zostáva zariadeniu školského stravovania a stanovuje sa podľa pracovných dní v mesiaci.
 
Účet ZRŠ: SK72 1100 0000 0029 3111 7951
(financie na práčovňu, čistiace prostriedky a na akcie, ktoré organizuje naša MŠ)
Vklad priamo na účet v Tatra banke dvakrát ročne : 40,00 Eur na prvý polrok a 40,00 Eur na druhý polrok. Prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa a variabilný symbol, ktorý je pridelený dieťaťu pri platbe školného.
 
Občianske združenie MILÚŠIK: sem môžete poukázať 2 % z daní
SK57 6500 0000 000 2028 0185
IČO: 30867312
 
 
30.08.2016
- Prezúvky s pevnou pätou (papučky, sandálky..., nie šľapky!)
- Pyžamu
- Náhradné oblečenie prispôsobené ročnému obdobiu (spodné prádlo, pančuchové nohavice, ponožky, tričká, tepláky...)
- Dievčatá hrebeň alebo kefu na vlasy
- Plastový pohárik na pitný režim
- Ruksak na prenášanie vecí pri delení sa do iných tried
Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa!


Tiež prosíme priniesť 2x do roka (v septembri a februári) hygienické potreby:
- 1 balenie (4 rolky) WC papier
- 1 balenie (2 rolky) papierové utierky
- 1 balenie papierové vreckovky (vyťahovacie)
- 1 balenie vlhčené vreckovky 
- 1 balenie tekuté mydlo
ĎAKUJEME.