Platby

903 2018

Stravná jednotka

STRAVNÁ JEDNOTKA 1, 27 eur – celodenná strava 0.30 eur – desiata 0,72 eur – obed 0,25 eur – olovrant 0,10 – denný príspevok na réžiu, platí sa aj počas

1702 2018

Údaje o MŠ

UDAJE O MS V tabuľke (treba kliknúť na "UDAJE O MS") nájdete všetky potrebné kontaktné a platobné údaje.     m.

3008 2017

Platby od 1.9.2017

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ od 01.09.2017 na jeden mesiac je 19,80 eur. Na základe príkazu starostky Mestskej časti Bratislava -Karlova Ves zo dňa 20.07. 2017