Dňa 7.6.2019 v čase od 9:00 do 14:00 sa budeme tešiť z každej pracovitej ruky a budeme Vás očakávať spolu s dobrovoľníkmi, ktorí prídu v rámci projektu Naše mesto v areály školského dvora našej materskej školy.

Naplánovaných prác máme dostatok a veríme, že spolu plán naplníme. Chceli by sme sa postarať o naše záhradky, kríky, pomaľovať deťom asfalt, natrieť plot, nachystať a upratať sklad s hračkami na školský dvor a veríme, že popri práci si stihneme uvariť aj kávičku.

Tešíme sa na príjemné chvíle strávené s Vami.

Ďakujeme