Aktuality

2710 2021

Zdravé oči už v škôlke

Všeobecné|

Milí rodičia, podarilo sa nám prihlásiť sa do projektu "Zdravé oči už v škôlke". Iniciátorkou bola pani učiteľka Lýdia Pokorná, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Ide o preventívne skríningové (bezdotykové)

1710 2021

Usmernenie k ospravedlneniu dieťaťa

Všeobecné|

Vážení rodičia, MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný

2909 2021

Ponuka spolupráce od CPPPaP

Všeobecné|

V sekcii DOKUMENTY na našej stránke je ponuka spolupráce od CPPPaP na Fedákovej, na školský rok 2021/2022. https://www.mslsaru.sk/wp-content/uploads/2021/09/Splupraca-s-CPPPaP-Fedakova.pdf

Go to Top