Aktuality

2603 2020

Platby školy

Všeobecné|

Oznamujeme Vám, aby ste si vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavili platby školného poplatku, stravy a poplatku za réžiu zatiaľ na mesiac APRÍL 2020. O platbách na ďalšie obdobie Vás budeme

2603 2020

ŠKOLY OSTÁVAJÚ ZATVORENÉ DO ODVOLANIA

Všeobecné|

Na základe rokovania vlády SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR vydalo Ministerstvo školstva rozhodnutie, že školy a materské školy ostanú z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.

2403 2020

Platby školného a stravného

Všeobecné|

Ohľadom platieb školného poplatku a poplatku za stravu a réžiu Vás budeme ihneď po vydaní stanoviska zriaďovateľa informovať e-mailom aj prostredníctvom webovej stránky. Ďakujeme

1703 2020

Zahoď nudu, sme tu pre Vás.

Všeobecné|

Milí rodičia, deti, napriek prerušenej prevádzke, výchove a vzdelávania v školách Vám ponúkame spoluprácu cestou mailovej komunikácie. Posielame Vám námety, nápady, pracovné listy, básničky pre deti. Sme tu pre Vás,