Aktuality

602 2022

Aktualizované údaje o škole

Všeobecné|

                         ÚDAJE  ŠKOLY   SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES SÍDLO ZRIAĎOVATEĽA NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA 8, 842 62 BRATISLAVA RIADITEĽKA

2710 2021

Zdravé oči už v škôlke

Všeobecné|

Milí rodičia, podarilo sa nám prihlásiť sa do projektu "Zdravé oči už v škôlke". Iniciátorkou bola pani učiteľka Lýdia Pokorná, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Ide o preventívne skríningové (bezdotykové)

1710 2021

Usmernenie k ospravedlneniu dieťaťa

Všeobecné|

Vážení rodičia, MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný

Go to Top