Aktuality

1710 2021

Usmernenie k ospravedlneniu dieťaťa

Všeobecné|

Vážení rodičia, MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný

2909 2021

Ponuka spolupráce od CPPPaP

Všeobecné|

V sekcii DOKUMENTY na našej stránke je ponuka spolupráce od CPPPaP na Fedákovej, na školský rok 2021/2022. https://www.mslsaru.sk/wp-content/uploads/2021/09/Splupraca-s-CPPPaP-Fedakova.pdf

307 2021

POĎAKOVANIE

Nezaradené|

Milí rodičia, ďakujeme Vám za úprimné vyjadrenia spokojnosti v našej materskej škole, za slová uznania, za poďakovania za našu prácu.                     

2702 2021

Stačí tak málo….

Nezaradené|

2perccenta skolka Stačí darovať Vaše 2% z dane pre našu školu, našim deťom, ktoré budú použité na pokračovanie v revitalizácii školského dvoru.

Go to Top