ÚDAJE MATERSKEJ ŠKOLY – adresa, čísla účtov, čísla telefónov, mailové adresy

                       ÚDAJE  ŠKOLY   SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  KARLOVA VES SÍDLO