Všeobecné

30 06 2019

Krásne leto a príjemnú dovolenku….

Prajeme Vám krásne leto, príjemnú dovolenku, dni plné pohody a oddychu. Ďakujeme Vám za spoluprácu v školskom roku 2018/2019 a tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku 2019/2020. Kolektív

11 03 2019

Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky Ak zákonný zástupca prinesie/predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie,

17 01 2019

Projekt Trávička zelená

Projekt BSK - Trávička zelená sa rozbehol vďaka vašim hlasom. Je zameraný na zveľadenie školského dvora a vytvorenie športových ihrísk, na ktorých môžu deti rozvíjať svoje zručnosti.