Všeobecné

27 03 2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy AKTUÁLNE

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2020/2021 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční  bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 4.5. do 15.5.2020 elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

26 03 2020

Platby školy

Oznamujeme Vám, aby ste si vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavili platby školného poplatku, stravy a poplatku za réžiu zatiaľ na mesiac APRÍL 2020. O platbách na ďalšie obdobie Vás budeme

26 03 2020

ŠKOLY OSTÁVAJÚ ZATVORENÉ DO ODVOLANIA

Na základe rokovania vlády SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR vydalo Ministerstvo školstva rozhodnutie, že školy a materské školy ostanú z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.

24 03 2020

Platby školného a stravného

Ohľadom platieb školného poplatku a poplatku za stravu a réžiu Vás budeme ihneď po vydaní stanoviska zriaďovateľa informovať e-mailom aj prostredníctvom webovej stránky. Ďakujeme

17 03 2020

Zahoď nudu, sme tu pre Vás.

Milí rodičia, deti, napriek prerušenej prevádzke, výchove a vzdelávania v školách Vám ponúkame spoluprácu cestou mailovej komunikácie. Posielame Vám námety, nápady, pracovné listy, básničky pre deti. Sme tu pre Vás,

13 03 2020

Oboznámenie s výsledkami prijímacieho konania

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 12. júna 2020. Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto