Všeobecné

6 02 2022

Aktualizované údaje o škole

                         ÚDAJE  ŠKOLY   SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES SÍDLO ZRIAĎOVATEĽA NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA 8, 842 62 BRATISLAVA RIADITEĽKA

17 10 2021

Usmernenie k ospravedlneniu dieťaťa

Vážení rodičia, MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný

17 01 2019

Projekt Trávička zelená

Projekt BSK - Trávička zelená sa rozbehol vďaka vašim hlasom. Je zameraný na zveľadenie školského dvora a vytvorenie športových ihrísk, na ktorých môžu deti rozvíjať svoje zručnosti.

Go to Top