6 02 2022

Aktualizované údaje o škole

ÚDAJE ŠKOLY 2022                          ÚDAJE  ŠKOLY   SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES SÍDLO ZRIAĎOVATEĽA NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA 8, 842

27 10 2021

Zdravé oči už v škôlke

Milí rodičia, podarilo sa nám prihlásiť sa do projektu "Zdravé oči už v škôlke". Iniciátorkou bola pani učiteľka Lýdia Pokorná, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Ide o preventívne skríningové (bezdotykové)

17 10 2021

Usmernenie k ospravedlneniu dieťaťa

Vážení rodičia, MŠ SR aktuálne zverejnilo dokument, ktorý sme očakávali k začiatku školského roka, nakoľko v danej téme bolo veľa nejasností, rozdielnosti medzi pokynmi rôznych inštitúcii, na podnet riaditeľov škôl vznikol zasielaný

29 09 2021

Ponuka spolupráce od CPPPaP

V sekcii DOKUMENTY na našej stránke je ponuka spolupráce od CPPPaP na Fedákovej, na školský rok 2021/2022. https://www.mslsaru.sk/wp-content/uploads/2021/09/Splupraca-s-CPPPaP-Fedakova.pdf

17 01 2019

Projekt Trávička zelená

Projekt BSK - Trávička zelená sa rozbehol vďaka vašim hlasom. Je zameraný na zveľadenie školského dvora a vytvorenie športových ihrísk, na ktorých môžu deti rozvíjať svoje zručnosti.

Go to Top