17 01 2019

Projekt Trávička zelená

Projekt BSK - Trávička zelená sa rozbehol vďaka vašim hlasom. Je zameraný na zveľadenie školského dvora a vytvorenie športových ihrísk, na ktorých môžu deti rozvíjať svoje zručnosti.

Go to Top