Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia rozvoja školy na roky 2022-2025 web

 

Adaptácia dieťaťa – dokumenty pre novoprijaté deti

Adaptácia dieťaťa v materskej škole_MS L. Sáru

Adaptačný-hárok-MS-L.-Saru  vypĺňa sa a dovzdáva sa

 

Dokumenty pre povinné predprimárne vzdelávanie (predškolákov)

predškolák = dieťa, ktoré v danom školskom roku k 31.8. dosiahne 6 rokov

Manuál Predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie-Sprievodca cieľmi a obsahom

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o uvolnenie dieťaťa – predškoláka

Ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-MS-L.-Saru – predškoláka

Súhlas pediatra s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania 

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Evidencny-list-dietata-MS-L.Saru_

Plnomocenstvo_prevzatie-dietata-MS-L.-Saru platnosť na jeden školský rok

Suhlas GDPR- MŠ L. Sáru          jeho platnosť je do odvolania

Žiadosť o prerušenie dochádzky- MŠ L. Sáru

Žiadosť-zanechanie predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie_MŠ L. Sáru

Bezinfekčnosť

Zápisný lístok ŠJ L. Sáru

DIÉTA_Žiadosť o dotáciu_ŠJ L.Sáru

Diétna strava- donáška_ŠJ L. Sáru

SÁRU_Žiadosť o zľavu školného

 

 

Dokumenty na čítanie

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Harmonogram stravovania 2023_2024

Informácie k stravovaniu detí v MŠ

2022_Školsky poriadok

Školský vzdelávací program 2022

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021

VZN_5_2021_spadove mš_september 2021

VZN-2023-04-prispevky-zak-zastupcov