Dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie – preukazovanie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Plnomocenstvo_prevzatie dietata

MŠ Sáru Súhlas zákonného zástupcu GDPR

Evidenčný list dieťaťa

Adaptačný hárok MS L. Saru

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

 

Dokumenty

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

Školsky poriadok

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2016-2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2017-2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2018-2019

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019.2021

PROJEKT-otužovanie detí

Adaptačný program

Kontakty školy

Harmonogram stravovania

prevadzka skoly

Denný poriadok