Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia rozvoja školy na roky 2022-2025 web

 

Adaptácia dieťaťa – dokumenty pre novoprijaté deti

Adaptácia dieťaťa v materskej škole_MS L. Sáru

Adaptačný-hárok-MS-L.-Saru  vypĺňa a sodovzdáva sa

 

Dokumenty pre povinné predprimárne vzdelávanie (predškolákov)

predškolák = dieťa, ktoré v danom školskom roku k 31.8. dosiahne 6 rokov

Manuál Predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie-Sprievodca cieľmi a obsahom

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o uvolnenie dieťaťa – predškoláka

Ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-MS-L.-Saru – predškoláka

Súhlas pediatra s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania 

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Evidencny-list-dietata-MS-L.Saru_

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

ZAPISNY-LISTOK-na-stravovanie-dietata-v-MS-SARU

Plnomocenstvo_prevzatie-dietata-MS-L.-Saru nutnosť aktualitovať každý školský rok

Suhlas GDPR- MŠ L. Sáru  jeho platnosť je do odvolania

Žiadosť o prerušenie dochádzky- MŠ L. Sáru

Žiadosť o ukončenie dochadzky- MŠ L. Sáru

 

Dokumenty na čítanie

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Školsky poriadok

Dodatok č.1 k školskému poriadku MŠ Sáru

Dodatok č.2 k školskému poriadku MŠ Sáru

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021

VZN_5_2021_spadove mš_september 2021