Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť-o-prijati-do-MŠ-2021 fin

Vyhlásenie – preukazovanie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Plnomocenstvo_prevzatie dietata

Evidenčný list dieťaťa

Adaptačný hárok MS L. Saru

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Súhlas GDPR

informovany_suhlas_pokracovanie-v-plneni-ppv – povinné predškolské vzdelávanie (po starom „odklad“)

 

Dokumenty

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

Školsky poriadok

Školský vzdelávací program

Dodatok k ŠVP č.1

Dodatok k ŠVP č.2

Koncepcia rozvoja školy na roky 2019.2021

Adaptačný program

Denný poriadok

Harmonogram stravovania

kontakty školy

prevadzka tried