Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2018-2019