informácie pre rodičov detí v MŠ – dotácie od 1.9.2022

Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie SR od 01072022

Príloha č. 2-Čestné vyhlásenie UK od 01072022

Žiadosť o dotáciu – MŠ