Kontakty

Riaditeľka: Martina Horváthová

Zamestnanci školy

Upratovačky: Bánoczká Helena, Mazáčková Helena

Kuchyňa: Nadiya Synevych, Lukrécia Majdlenová

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Gašparovičová Alica

Stránkové hodiny: pondelok od 12:00 do 15:00 na MŠ L. Sáru, alebo v inom čase po telefonickom alebo emailovom dohovore – kancelária pri riaditeľni, cez hlavný vchod

Kontakt – MŠ L. Sáru: 02/70711550, MŠ Adámiho 02/70711511, email: sjlsaru@gmail.com

Tu nás nájdete