Kontakty

Riaditeľka: Martina Horváthová
Zástupkyňa: Elena Vachunová

Vedúca metodického združenia:
Lýdia Pokorná

Zamestnanci školy

Upratovačky: Bánoczká Helena, Mazáčková Helena

Kuchyňa: Nadiya Synevych, Lukrécia Majdlenová, Dagmara Šimoničová

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Gašparovičová Alica

Stránkové hodiny: pondelok od 12:00 do 15:00 na MŠ L. Sáru, alebo v inom čase po telefonickom alebo emailovom dohovore – kancelária pri riaditeľni, cez hlavný vchod

Kontakt – MŠ L. Sáru: 02/70711550, MŠ Adámiho 02/70711511, email: sjlsaru@gmail.com

Zriaďovateľ

Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves, Bratislava,
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Bankové účty

Čiastočná úhrada pobytu dieťaťa v MŠ:
SK89 5600 0000 0018 0414 9016
(Prima banka)

Poplatok za stravu a réžiu:
SK09 5600 0000 0018 0414 2017
(Prima banka)

OZ Milúšik:
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
(Poštová banka)

Príspevok ZRŠ:
SK57 6500 0000 0000 2028 0185
(Poštová banka)