Krúžky

 

Športová príprava

Športová príprava začala od 1.10.2018.

Prípravu realizuje Sportwithus
/kontaktná osoba Mgr.Rastislav Baňas- 0905830965/

trieda Kuriatka: vždy v pondelok v materskej škole, v triede Kuriatok od 8:30 do 9:00

trieda Lienky: vždy v pondelok, od 10:30 do 11:30 v športovej hale Mladosť /zmluvná doprava/

trieda Žabky: vždy v pondelok, od 10:30 do 11:30 v športovej hale Mladosť /zmluvná doprava/

Anglický jazyk

Krúžok anglického jazyka začal od 1.10.2018.

Tento krúžok realizuje jazyková škola Prima s.r.o.
/kontaktná osoba: Sadák Pavol-0904819733/

trieda Žabky: vždy v utorok a vo štvrtok od 15:00 do 15:30

trieda Lienky: vždy v utorok a vo štvrtok od 15:30 do 16:00

Tanečný krúžok – Fitnes Dance

Žabky 1. skupina: 13:30 – 14:00

Žabky 2. skupina: 14:00 – 14:30

Lienky: 15:00 – 15:30

Korčuľovanie

V mesiaci november sa predškoláci zúčastnia kurzu korčuľovania na ľade. Bude prebiehať vždy v utorok a štvrtok.