Krúžky

 

Dajme spolu gól

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do šiesteho školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách, ide o pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal. Projekt sa uberá formou všeobecného pohybového rozvoja, rôznych foriem hier a súťaží. V rámci osnov sa deti zoznámia s gymnastikou, tréner bude dbať na rozvoj koordinácie, rýchlosti, obratnosti, samozrejme so zameraním na futbal v dopoludňajších hodinách pod dohľadom skúseného trénera, ktorý pôsobí vo futbalovom klube FKM Karlová Ves jedenkrát do týždňa 30 – 45min.

    Zumba Kids Junior

Krúžok realizuje lektorka Petra Mikulová držiteľka certifikátu Zumba basic 1 a Zumba Kids Junior

Kontakt: 0917 668 231