V prípade otázok k prevádzke MŠ L. Sáru kontaktujte riaditeľku MŠ.

Ďakujem.

oznam o prevadzke