Vážení rodičia,

dnešným dňom_13.5.2023 sme ukončili možnosť podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Elektronická žiadosť je deaktivovaná.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prejavenú dôveru. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ obdržíte najneskôr do 30.6.2023.

Táto elektronická žiadosť bola vytvorená v súlade s požiadavkami a časovými možnosťami Vás – rodičov. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie žiadosti, pretože údaje z nej budú zadané do informačného systému školy (ASC agenda).  Žiadosť môžete vyplniť online – vo svojom voľnom čase, čím sa výrazne Vám aj nám ušetrí čas pri zápise. Elektronicky podaná žiadosť nám uľahčí celý proces prijímania detí a s ním následné súvisiace kroky. Ďakujeme.

Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Vypíšte všetky polia v žiadosti, údaje vypíšte prosíme aj s diakritikou! 

Vypísanú žiadosť treba vytlačiť a následne potvrdiť pediatrom a podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, ak nepoužijete Prílohu č.1, alebo Prílohu č.2. Takúto žiadosť treba doniesť osobne do materskej školy. Údaje sa overujú z rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonných zástupcov (nezabudnúť priniesť uvedené doklady so sebou).

Ak požadujete potvrdenie o podaní žiadosti, prineste si kópiu žiadosti, na ktorej Vám potvrdíme jej prijatie a zaradenie.

Prihlasovací link na vyplnenie elektronickej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ: (prihlasovanie bude spustené dňa 19.4.2023 v priebehu dňa)

mslsaru.edupage.org/register/

Termíny na osobné odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na riaditeľstve materskej školy:

2.5.2023 utorok: od 10:30 do 16:00

3.5.2023 streda: od 10:30 do 14:00

10.5.2023 streda: od 10:30 do 14:00

11.5.2023 štvrtok: 10:30 do 14:00

(ak Vám ani jeden termín z vážnych dôvodov nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku školy)

V prílohách nájdete:

  1. Dokument pod názvom Príloha č.1-PREKÁŽKA slúži v prípade, že nie je možné zadovážiť podpis/súhlas druhého rodiča, vec neznesie odklad, ťažko prekonateľné prekážky, zdravotné prekážky, obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv …

      2. Odporúčame vyplniť, podpísať dvoma zákonnými zástupcami a priniesť  spolu so žiadosťou dokument pod názvom Príloha č.2.-DOHODA, kde sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden rodič a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi.

3. Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ v Karlovej Vsi. (pozor na zle očíslované dokumenty č.1 a č.2, prišlo k zámene čísiel dokumentov).

4. Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy L. Sáru v Bratislave.

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú možnosť vyplniť a vytlačiť elektronickú žiadosť, môžu si papierovú žiadosť vyzdvihnúť osobne v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2023.

Ďakujeme za dôsledné prečítanie informácii.

Prílohy č.1.k Oznámeniu-PREKÁŽKA 2023_2024

Príloha č.2 k Oznámeniu- DOHODA 2023_2024

Oznamenie o prijimani ziadosti do MS 2023_2024

Podmienky prijatia dieťaťa_2023-2024 – MŠ Sáru