Ohľadom platieb školného poplatku a poplatku za stravu a réžiu Vás budeme ihneď po vydaní stanoviska zriaďovateľa informovať e-mailom aj prostredníctvom webovej stránky.

Ďakujeme