Oznamujeme Vám, aby ste si vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavili platby školného poplatku, stravy a poplatku za réžiu zatiaľ na mesiac APRÍL 2020.

O platbách na ďalšie obdobie Vás budeme informovať podľa situácie.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy.

Ďakujeme