Projekt BSK – Trávička zelená sa rozbehol vďaka vašim hlasom.

Je zameraný na zveľadenie školského dvora a vytvorenie športových ihrísk, na ktorých môžu deti rozvíjať svoje zručnosti.