Bratislavský samosprávny kraj, Participatívny rozpočet

 

Sme materská škola v bratislavskej Karlovej Vsi. V roku 2018 sme žiadali o grant v Participatívnom rozpočte BSK a podarilo sa nám ho získať. Nakoľko sme materská škola zameraná na zdravie a pohyb, grant sme použili na pokládku nového trávnika. Jeho získanie nás stálo nemalé úsilie. Od napísania, zdokumentovania vtedajšieho stavu, neustáleho apelovania na rodičov, aby nám venovali svoj hlas. Všetci, ktorí sa zúčastnili celého projektu, alebo jeho časti sa z novej krásnej „Trávičky zelenej“ veľmi tešia. Aby sme zabezpečili čo najdlhšiu životnosť trávnika, OZ Milúšik pri MŠ L.Sáru uvoľnilo peniaze na závlahu. Tráva je ozaj krásne zelená.

Deti sa na novom trávniku budú hrať a športovať. V pláne máme usporiadať turnaje medzi materskými školami vo futbale.  Bude využívaný aj v rámci senzomotorických cvičení. Deti budú nad ním mať basketbalový kôš. Bude na ňom prebiehať projekt „Dajme spolu gól“. V prípade priaznivého počasia počas letných mesiacov na novom trávniku môžu mávať deti zdravotné cvičenia.

V budúcnosti k novému trávniku chceme dorobiť sedenie, tribúnu a mobilné mantinely.

Deti, rodičia a celý kolektív MŠ L.Sáru  ďakuje za možnosť získať grant z Participatívneho rozpočtu.

travicka zelena