ÚDAJE  ŠKOLY

 

SÍDLO ŠKOLY L. SÁRU Č.3, 841 05 BRATISLAVA
ZRIAĎOVATEĽ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – KARLOVA VES
SÍDLO ZRIAĎOVATEĽA NÁMESTIE SV. FRANTIŠKA 8, 842 62 BRATISLAVA
RIADITEĽKA ŠKOLY MARTINA HORVÁTHOVÁ
ZÁSTUPKYŇA ŠKOLY LÝDIA POKORNÁ
VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ELENA VACHUNOVÁ
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ALICA GAŠPAROVIČOVÁ

a.gasparovicova@gmail.com

02-70711511

WEBOVÁ ADRESA www.mslsaru.sk
E-mail školy ms.lsaru@karlovaves.sk
E-mail trieda MYŠKY myskysaru@gmail.com
E-mail trieda KURIATKA kuriatkasaru@gmail.com
E-mail trieda LIENKY lienkysaru@gmail.com
E-mail trieda ŽABKY zabkysaru3@gmail.com
Telefón RIADITEĽKA 0940 637 705

02-70711550

Telefón ODHLASOVANIE a NAHLASOVANIE DETÍ 02-70711551
Telefón trieda MYŠKY 02-70711552
Telefón trieda LIENKY 02-70711555
Telefón trieda ŽABKY 02-70711553
Telefón trieda KURIATKA 02-70711554
Číslo účtu: čiastočná úhrada pobytu dieťaťa v MŠ SK89 5600 0000 0018 0414 9016        PRIMA BANKA
Číslo účtu: poplatok za stravu a réžiu SK09 5600 0000 0018 0414 2017        PRIMA BANKA
Číslo účtu: OZ Milúšik

2%, sponzoring

SK57 6500 0000 0000 2028 0185        POŠTOVÁ

BANKA

Číslo účtu: OZ Milúšik

Členský príspevok

SK43 6500 0000 1900 2028 0185        POŠTOVÁ

BANKA