Milí rodičia, upozorňujeme Vás aj touto na nový školský poriadok vydaný dňa 11.10.2023. Nájdete ho zverejnený na webovej stránke a v šatniach je pripravený na podpis obidvoch zákonných zástupcov po oboznámení sa s ním.

Zároveň Vás žiadame o jeho dodržiavanie.

Ďakujeme za spoluprácu.