Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2016-2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2017-2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2020-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2021-2022